ก.ล.ต. สั่งปรับ Bitazza-Satang-Bitkub เหตุไม่นำสินทรัพย์ดิจิทัลไปฝากกับผู้ให้บริการตามเกณฑ์

ก.ล.ต. สั่งปรับ Bitazza-Satang-Bitkub เหตุไม่นำสินทรัพย์ดิจิทัลไปฝากกับผู้ให้บริการตามเกณฑ์

คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งปรับ บริษัทผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวน  3 ราย ได้แก่ 1.บริษัท บิทาซซ่า จำกัด จำนวน  3,564,000 บาท  เนื่องจากในระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 บริษัทได้มีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไว้ในกระเป๋าเงิน “cold wallet” น้อยกว่า 90% ของมูลค่าทั้งหมดและไม่นำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปฝากไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นเวลา 185 วัน 2. บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถูกปรับจำนวน 4,656,000  บาท  เนื่องจากในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 บริษัทได้มีการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไว้ในกระเป๋าเงิน “cold wallet” น้อยกว่า 90% ของมูลค่าทั้งหมดและ ไม่นำสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าไปฝากไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลตามเกณฑ์ที่กำหนดเป็นเวลา 212 วัน 3. บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัดถูกปรับทั้งหมด 8 กรณี รวมมูลค่าทั้งสิ้น 3,971,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ : ในระหว่างวันที่ 2 -21 มกราคม 2564 บริษัทมีระบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย ระบบรับฝากและถอนทรัพย์สิน และระบบการแสดงยอดทรัพย์สินของลูกค้า ไม่เหมาะสมและเพียงพอให้ประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยปรับ 305,000 บาท ในเดือนมกราคม 2564 บริษัทได้รายงานเหตุการณ์ที่ระบบหยุดชะงัก (system disruption) ต่อสำนักงานล่าช้าเกินระยะเวลาที่ประกาศกำหนด เป็นจำนวน 6 ครั้ง   เปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 454,000 บาท  ในระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 บริษัทมีระบบงานรวบรวมข้อมูลลูกค้าไม่เหมาะสมและเพียงพอให้บริษัทประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยปรับเป็นเงิน 398,500.00 บาท ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 20

กดอ่านข่าว ก.ล.ต. สั่งปรับ Bitazza-Satang-Bitkub เหตุไม่นำสินทรัพย์ดิจิทัลไปฝากกับผู้ให้บริการตามเกณฑ์ ต่อที่ Siam Blockchain

Author:

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *